Interview med Manuel Gagneux - Zeal & Ardor

Manuel Gagneux

I forbindelse med deres kommende koncert på Copenhell og annonceringen af deres kommende album nummer to fik jeg mig en digital sludder med Manuel Gagneux, hjernen bag projektet Zeal & Ardor.

Hvordan vil du beskrive jeres lyd med kun ét ord?

Ja.

Det rygtes på internettet, at det hele begyndte med en idé på forummet 4chan, hvor en person foreslog, at du, og jeg citerer: ”blandede black metal med negermusik”. Kan du bekræfte og/eller uddybe dette?

Det var ikke bare én person. Det er en lille leg, jeg leger, hvor jeg beder folk om hver især at navngive en genre. På 4chan får opslag numre, så jeg valgte dem, som endte med tocifrede tal, og så lavede jeg en sang ud af det. Så stak det helt af!

Jeres navn, Zeal & Ardor, hvad betyder det egentlig?

Det er den tilgang, jeg har, når jeg laver kunst. Determination og mening. Desuden har begge udtryk stærke kristne bibetydninger, hvilket jeg finder underholdende.

Jeres musik er i sandhed unik. Kan du forklare, hvordan sangskrivningsprocessen fungerer for jer?

Nogle gange starter det med et riff, andre gange er det noget på klaveret eller en vokalbid, jeg kan lide. Det er vigtigt for mig, at det ikke er noget, der passer ned i en støbeform, så jeg foretrækker variabler. Når jeg har fundet et element, jeg kan lide, så eksperimenterer jeg med kontraster, og ting reagerer spændende, når de møder det element. Slutteligt prøver jeg at kombinere de to ting på en semiharmonisk måde.

I spiller på Copenhell til sommer. Har du nogensinde været i Danmark før? Og hvad er dine forventninger?

Jeg har aldrig været i Danmark før, og jeg er virkeligt spændt. Jeg har selvfølgelig hørt om Copenhell, og jeg er både spændt og rædselsslagen ved tanken om at skulle spille der. Jeg ved, at der er mere end Safri Duo og Aqua, så jeg er klar til at lære noget ny musik at kende, når jeg kommer.

Har du planer om at se nogle af de andre bands og nyde festivalen, nu du er her?

Desværre har vi ikke tid til at være der så længe; vi spiller på Graspop dagen efter. Men hvis jeg får set Kreator, Satyricon og Igorrr, så ville det være genialt!

Foretrækker du festivaler eller mindre og mere intime spillesteder?

Jeg kan lide begge, men jeg mangler erfaringen til at sige, hvad jeg foretrækker. Vi er slet ikke et af de der ”vi har set det hele”-bands. Vi bliver fucking spændte, når vi skal spille på festivaler eller bare små ting, og vi virker helt sikkert totalt uncool i forhold til andre.

Hvad kan Copenhells publikum forvente af en Zeal & Ardor-koncert?

Vi giver den hele armen. Festivaler er normalt ret strikse med deres tidsplaner, så vi har ikke tid til at holde lange taler mellem numrene, hvilket er genialt. Jeg er så dårlig til den slags. Så intet skuespil, ingen kulisser eller noget. Det er bare nonstop musik fra os.

Hvad eller hvem inspirerede dig til at blive musiker i det hele taget?

Jeg opdagede ret tidligt, at jeg ville lave noget kunstnerisk i mit liv. Så fra en tidlig alder gjaldt det kun om at lave musik. Jeg fik måske ikke mad hver dag, men jeg gjorde præcis, hvad jeg ville rent kunstnerisk. Det har klart været det hele værd. Begge mine forældre er også musikere, så de forstod det heldigvis.

Hvad betyder musik for dig på et personligt niveau?

Musik er for mig opstemthed. Alt, hvad jeg oplever, kan jeg processere igennem den. Uden den ville jeg være et psykotisk og hyperaggressivt vrag.

Hvad vil den største bedrift være for Zeal & Ardor?                    

Jeg havde aldrig forestillet mig, at det ville blive til det, det er nu. Jeg tror, at dét at jeg får lov til at turnere verden rundt og spille musik med mennesker, er det største, jeg nogensinde kommer til at opnå.

 

1: How would you describe your sound using one word only?

Yes.

2: There is a rumor  on the internet that it all began as an idea on 4chan, where a poster suggested that you, and I quote: “Mixed black metal with nigger music”. Can you confirm and/or elaborate on this?

It was not one poster. I play a game where I ask people to name a genre each. Posts get numbers on 4chan, so I'd chose the ones ending in doubles and make a song of them. Then this whole mess happened.

3: The name Zeal & Ardor, what does it mean exactly?

To me it's how I would like to approach making art. With determination and purpose. Also, both words have a heavy Christian connotation, which I find amusing.

 4: Your music is truly unique; can you explain how the songwriting process works for you?

There's no real constant in this. Sometimes it starts with a riff, sometimes with a piano thing or a vocal snippet I like. To me it's important not to fall into too much of a template, so I like to keep things variable. After I have an element I like, I usually experiment with things that contrast it and play off the first element in an interesting way. Finally, I try to find a way to combine the two in a semi-harmonic way. This works sometimes. If it doesn't, it’s on to the next idea.

5: You will be playing at Copenhell this summer; have you ever been to Denmark before? What are your expectations?

I've never been to Denmark and I'm really excited to go. I've, of course, heard of Copenhell and I'm simultaneously excited and terrified at the thought of playing there. I know there's more than Safri Duo and Aqua and I'm ready to get to know some new music while I'm there.

6: Do you plan to see some of the other bands and enjoy the festival now that you will be here?

Sadly, we won't be able to stick around for too long since we're playing Graspop the next day. But if I'd get to see Kreator, Satyricon and Igorrr, I'd be a very, very happy camper!

7: Do you prefer to play at festivals or smaller, more intimate venues?

I like both, but I also think I lack the experience to be able to say what I prefer. We're not one of those "we've seen it all" bands. We get fucking excited to play at festivals and even just gigs and probably seem pretty uncool compared to others. I actually kind of like that.  

8: What can the audience at Copenhell expect from a Zeal & Ardor concert?

We'll certainly give it our all. Festivals usually are pretty tight with their time schedules, so we don't have time to give long winded speeches between songs, which is brilliant. I suck at those anyway. So, no theatrics, no props or anything like that. It will just be nonstop music from us.

9: What/who inspired you to become a musician in the first place?

I figured out pretty early that something artistic is what I want to do with my life. So, from an early age I went all in and made music exclusively. I may not have eaten every day, but I did exactly what I wanted to artistically. To me that is more than worth it. Both my parents are also musicians, so luckily, they understood. 

10: What does music mean to you, on a personal level?

To me music is elation. Everything I experience I get to process through it. Without it I'd be a psychotic, hyper-aggressive mess.  

11: What would be the biggest achievement for Zeal & Ardor?                                     

I never expected for this to reach what it already has. I think that I get to tour the world playing music with people I honestly like is the biggest thing I could ever achieve.