Interview med Zoltán Farkas fra Ektomorf

Foto: S. Bollmann - Attribution Foto: S. Bollmann - Attribution

Ungarske Ektomorf har udgivet intet mindre end 15 plader på bare 25 år. På seneste album, Reborn, ser bandet tilbage mod de thrashede dage, der inspirerede dem. Især én ganske særlig klassiker, som frontmand Zoltán Farkas er meget glad for, er der blevet skævet en del til. Vi fangede ham til en lille sludder.

Jeres nye album, Reborn, modtog karakteren 8/10 på Heavymetal.dk – kan du fortælle lidt om pladen? Er der et bestemt tema?

Mange tak for den gode anmeldelse. Pladen er ret anderledes sammenlignet med de gamle, for der er mere thrash metal og kompleksitet, og nogle af sangstrukturerne er sværere og længere. Reborn minder ikke om vores ældre plader, og jeg er meget stolt af den.

Som vi skrev i vores anmeldelse af albummet, er der nogle nik i retning af Metallicas Master Of Puppets. Er det bevidst eller tilfældigt?

Det er et rigtig fint kompliment, mange tak for det. Jeg voksede op med Metallica. Det er mit yndlingsband, og jeg hører konstant deres fire første plader. Master Of Puppets er min absolutte favorit; jeg hører den meget, og der er meget på Reborn, der er blevet sammenlignet med den. Så der er bestemt en masse inspirationer derfra, men helt bevidst er det ikke.

Hvad var de største udfordringer, da I lavede pladen?

Der var ingen udfordringer, for jeg nød hvert øjeblik af skriveprocessen. Jeg elsker, at da jeg startede med at jamme riffs og soloer, så blev det anderledes, end hvad jeg har gjort før. Der er også en del akustisk guitar på albummet, og det har vi aldrig gjort før. Så jeg synes, det var mere sjovt end udfordrende.

Hvordan bliver sangene til?

Jeg starter altid med at jamme på min guitar, og så bruger jeg computer til trommerne. Når jeg så føler, det er godt, arbejder jeg videre, til det er helt perfekt. Det kan tage en eller to dage, nogle gange kun en eller to timer og måske endda en uge. I sidste ende skal jeg bare være tilfreds med resultatet.

Har du et favoritnummer på pladen?

Det er et svært spørgsmål, for det skifter hver dag. Jeg må nok bare sige, at jeg elsker hele pladen.

Femten plader siden 1996 – er I arbejdsnarkomaner?

Jeg har skrevet alle vores plader gennem alle årene, og jeg vil ikke sige, jeg er arbejdsnarkoman, men jeg elsker virkelig, hvad jeg laver, og jeg føler mig meget heldig, at jeg stadig kan det efter 26 år.

Hvilke bands – fortidige og nutidige – er I inspireret af?

Jamen, Metallica har helt sikkert været det største forbillede, siden vi startede, men bands som Slayer, Testament, Sepultura og Pantera er også store forbilleder.

Hvad byder den nærmeste fremtid på for Ektomorf?

Forhåbentlig at turnere. Det håber jeg på for tiden, men det er svært at sige, hvornår det kan ske. Vi har allerede lagt planerne, så vi krydser fingre for, det kan ske i år.

Sidst, men ikke mindst: Er der noget, I vil fortælle jeres danske fans?

Jeg håber, vi ses meget snart.


Your new album Reborn received an 8/10 rating at heavymetal.dk – can you tell us a bit about the album? Is there a certain theme?

Thank you very much for the positive review. This album is very different from the old albums, because there’s more thrash metal and complexity and some of the song structures are a lot more difficult and also longer. This album Reborn, it’s not in the style of the old albums and I’m very proud of this new album.

As we wrote in our review of the album, there are some nods in the direction of Metallica’s Master of Puppets. Was that intentional or coincidental?

Well this is a very nice complement, thank you very much. I grew up on Metallica. They are my favorite band and I can’t stop listening to the first four albums from them. Master of Puppets is my all-time favorite album, I listen to it a lot and we did a lot on Reborn that got compared to Master of Puppets. So for sure, there is inspiration coming from there, but it was not intentional.

What were the biggest challenges making the album?

There were no challenges because I enjoyed every moment of the writing process. I love that when I started jamming on the guitar, the riffs and the solos were different than anything I ever did before. Also putting some clean guitars in the music, I never did that before, so I would say it was more fun than challenging.

How do you approach song writing?

I always start jamming with my guitar and I use my computer as a drum machine. And when I feel that it’s good, I continue to work on the song until I feel that it’s perfect. It can take one or two days, sometimes just maybe one or two hours, or maybe even a week. But in the end I must be happy with the results.

Do you have a favorite song on the album?

It’s a tough question because it’s changing every day. I have to say that I really love the whole album.

Fifteen albums since 1996 – are you guys workaholics?

I wrote all these albums through all these years, and I wouldn’t say that I’m a workaholic, but I really love and enjoy what I do, and I feel very lucky to do this even after 26 years.

Which bands – past and present – are you guys inspired by?

Well for sure Metallica has been the main inspiration since the beginning, but also bands like Slayer, Testament, Sepultura and Pantera - these are big influences as well.

What does the near future hold for Ektomorf?

Hopefully touring. That’s what I hope for right now, but we can’t see when it’s going to happen. We already have the plans for doing it, so we cross our fingers that touring is going to be allowed this year.

Last but not least – is there anything you would like to tell your Danish fans?

I hope we’re gonna see you guys very soon on the road.

Tilføj kommentar