Interview med Jake Jones

Jake Jones

I forbindelse med deres nye album, 'Redneck Vikings From Hell', fik vi os en snak med Jake Jones fra Æther Realm!

1: Verden er temmelig vanvittig lige nu, med COVID-19, BLM og sådan, så hvordan er tingene lige nu i N. Carolina?

Tja, hvis vi ser på grafen for smittestigning, vil jeg sige, det ikke ser... godt ud... lige nu. Jeg er ikke superbekymret for at fa det – hvis jeg forlader denne verden tidligt, vil Æether Realm sandsynligvis blive langt større, og alle ville antage, at jeg ville have skrevet meget mere god musik. Hvis jeg bliver her, må jeg jo lave det skide arbejde!

Men jeg arbejder med en masse seniorer på mit job, så jeg bekymrer mig meget, om jeg er et af de mennesker, der får det og giver det til en mere sårbar person. Jeg bærer en maske på arbejde, og når jeg får mad eller dagligvarer – det er nemt at gøre, det reducerer risikoen for de mennesker omkring mig, og forhåbentlig betyder det, at vi kommer til at spille shows igen så hurtigt (og så sikkert) som muligt. 

Black Lives Matter-bevægelsen er ikke noget nyt. Jeg tror, det begyndte i 2013 som reaktion på drabene på Trayvon Martin og Eric Garner, og mere specifikt som reaktion på manglende ansvarlighed bagefter.

Det har været en genopblussen sidst med drabet på George Floyd, Ahmaud Arbery og Breanna Taylor. Den følelse er dog en, der konsekvent er blevet gentaget i USA siden starten – tanken om, at set med den amerikanske regerings øjne, betyder sorte liv ikke nok, til at man holder dem, der begår drabene, ansvarlige. Jeg ved ikke, om du har set videoerne, men mand.… det lort er fucked up!

Magt til at dræbe nogen på video sådan og bare ... slippe af sted med det – det er ikke en magt, nogen skal have!Racismens skygge i USA's fortid kombineret med igangværende hændelser, skaber et problem, der er langt større, end nogen person kan løse. Som en person, der ikke rigtig kan lide at tale om problemer uden en komplet løsning forberedt, sker det nogle gange, at jeg undgår at tale om store spørgsmål som racisme. Men at undgå at tale om det vil helt sikkert heller ikke hjælp noget. Jeg håber, at de sorte folk i vores samfund ved, at vi ser dem og sætter pris på deres tilstedeværelse og unikke perspektiv, uanset om det er som fans eller som kunstneriske samarbejdspartnere eller som kolleger musikere i metalverden.

2: Albummets titel, "Redneck Vikings from Hell", der må være en historie bag det navn!

Oprindeligt var det en idé til en joke-sang, som skulle være slutningen på Tarot. Lige et minuts stilhed i slutningen af den sidste sang og derefter et åndsvagt nummer til at komme ind og sparke til folk. Det endte ikke sådan, men et sted midtimellem. Omkvædet sprang ind i mit hoved, og jeg kunne ikke få det ud. Det er så åndsvagt og overdrevent, men samtidig er det, ligesom den mest ærlige sang, vi har skrevet – vi er bare nogle fyre fra North Carolina, der kan lide at spille folkmetal. Det føles godt at have sagt det og sluppet det ud, det føles, som om vi er blevet befriet fra eventuelle æstetiske restriktioner, som vi lagde på os selv. Så må vi se, hvordan det går med album nummer fire!

3: Hvis man sammenligner RVFH med jeres tidligere album, er det klart, at I har udviklet jer som et band, hvordan vil I beskrive denne udvikling?

Jeg tror, det vigtigste er, at vi stadig vover os ind i et uudforsket område. Jeg ville være ked af, hvis vi forsøgte at lave det samme album igen og igen. Så mens RVFH var et strejftog ind i en verden af kortere, strammere sange, tror jeg ikke, jeg ville kalde det en "udvikling". Det er bare, hvor stien har ført os indtil videre. Jeg forventer (og håber), at vi har stadig fået en masse gas i tanken til at rejse videre ind i uudforskede musikalske områder.

4: Hvad er historien bag den, indlysende, Gloryhammer-/Alestorm-/Æther Realm-bromance – og hvad kan en amerikansk melodisk dødsmetal band lære af to, fjollede og totalt overdrevne europæiske power metalbands?

Folk vil have et show! Man bør centrere sit show omkring at opbygge disse mindeværdige øjeblikke for publikum – det kan ikke bare være "gå op, spille sange og gå igen". Hvis du ønsker at efterlade et indtryk, er du nødt til at designe oplevelsen fra publikums perspektiv. De åbenlyst fjollede bands er bedre til dette end nogen andere De trækker publikum ind i historien, og så lige pludselig kæmper hele publikum for Dundee eller kæmper mod kraken eller noget andet i moshpitten. Folk husker det! Desuden regner jeg med, at alle har deres gimmick, selv de bands, der påstår de ikke har. Den der "vi har ikke en gimmick"-gimmick er så gammel som noget, men det er stadig et bevidst æstetisk valg.

5: I har eksisteret i et årti, så tillykke med det jubilæum! På trods af det ser det ud til, at folk stadig tror, at I er fra Finland. Generer det jer, eller tager I det til jer?

Det er mindre udbredt, end det plejede at være, det virker, som de fleste mennesker siger det for meme-værdien nu. Det generer mig virkelig ikke, det er lidt af en ære, at vi har været i stand til at skrive musik, der er så typisk for en geografisk region, at folk tror, at det må være der, vi er fra. Skål for syge finske riffs!

6: "Guardian" kom som noget af en overraskelse, næsten som en ganerenser. Hvordan og hvorfor besluttede I jer for at have en ballade på albummet?

Jeg følte mig helt nede i kulkælderen, vi var godt i gang med albummet, både i forhold til at skrive og producere det, og jeg oplevede en periode, hvor jeg følte, at albummet aldrig ville se dagens lys, og når det gjorde det, ville det ikke være godt, ”bla-bla, hvor er det synd for mig”. Jeg arbejdede med nogle af teksterne og den primære og gennemgående melodi i sangen, og jeg fik det bedre. Tyler var faktisk den første til at sige "mand, jeg tror, vi virkelig har brug for at bruge det, det er fedt!" Jeg er så glad for, at jeg lyttede til ham; det ser ud, som om det har hjulpet nogle andre til at føle sig bedre, når de selv føler sig nede. Jeg kan ikke tænke på noget højere formål med musik end at tjene som en slags "følelsesmæssig medicin".

7: "Hunger", fed sang, synes at have forvirret en hel del mennesker og anmeldere. De tænker, det handler om mad, eller at tvangsspise. Så lad os lige få tingene på plads; hvad handler sangen om?

Det handler om en virkelig lækker sød kartoffeltærte! Og måske lidt om mit forhold til tanken om at "slå igennem" som et band – jeg er sulten efter den dag, hvor jeg kan forlade mit dagsarbejde. Jeg er sulten efter at komme ud på turné og se, om vores musik bliver taget imod. Jeg er sulten efter at bryde igennem til det europæiske festivalmiljø. Jeg er sulten efter at blive et af de bands, der bliver nævnt i alle samtaler, der handler om, hvem det ”bedste metalband” er. En sang om ambitioner, måske?

8: Det tyder på, at I har temmelig travlt på forskellige SoMe platforme. Mener I, at det er en del af jobbet som et band i 2020?

Ja. Jeg føler, at det er den bedste måde at fortsætte med at vokse på. Vi har ikke en masse penge til skøre annoncekampagner eller sådan noget. Vi har tid og mundtlige overleveringer. Jeg tror det at være synlig på sociale medier fremskynder den hastighed, hvormed du omvender de folk, som ikke har hørt din musik, selvom du gerne ville have, at de havde hørt det, til fans. Og det kan jeg lide, fordi jeg er en utålmodig person.

9: I udgiver et album midt i en global pandemi, så naturligvis er en turné udelukket, så hvad så?

Man siger "ah fuck, det er virkelig fucked up". Og så ser man sig omkring, og man ser andre bands også blive fucked up af det, og man føler dig dårlig, fordi man ikke ønsker, at nogens musikalske planer bliver skyllet ud med badevandet, det er forfærdeligt at opleve. Men der er en anden følelse derinde også, og det er ligesom dette kammeratskab af "ah mand, hvilke fede ting var I nødt til at aflyse?" "Åh mand, det stinker, det er den turné, vi var nødt til at droppe". Som at sammenligne ar eller noget. Musikere er gode til at være fattige, de kommer igennem det her lort og ud på den anden side, og så skriver de noget vildt fed musik om det.

Med hensyn til specifikke planer har vi arbejdet med vores ven Chris Jones for at få Tarot tabbed ud (til guitar) til en genudgivelse i september. Vi arbejder på en anden musikvideo, shhh. Vi har arbejdet på et cover, nogle gennemspilninger, og selvfølgelig begynder vi at skabe ideer til den næste udgivelse. Åh, og så har jeg pakket og sendt en masse vinylplader, som vi har skyldt til fans, lige siden Tarot først blev udgivet – at optage på vinyl har været en proces!
 

10: Så vidt jeg kan se, har I faktisk aldrig spillet i Danmark – altså et band, der refererer til sig selv som "redneck VIKINGS" har aldrig spillet i et faktisk vikingeområde. Så hvis man antager, at verden begynder at åbne op i den nærmeste fremtid, er der så en Europa tour på trapperne? 

Jeg er kontraktbundet til ikke at dykke ned i detaljerne. Men du kan udlede, om det er et ja eller et nej helt på egen hånd! Vi kan ikke vente med at møde de nyeste europæiske medlemmer af TMHC!
 

1: The world is pretty crazy right now, with COVID-19, BLM and such, so how are things right now in N. Carolina?

Well, looking at the graph of new coronavirus cases daily, I'd say it's not looking...great...on that end right now. I'm not super concerned about catching it - if I clock out early, Æther Realm would probably get way bigger and everyone would assume I would have written lots more good music. If I stick around, I've gotta do the fuckin work, ugh. However, I work with a lot of seniors at my job, so I worry a lot about being one of the people that catches it and passes it to someone more vulnerable. I wear a mask at work and when I get food or groceries - it's easy to do, it reduces the risk to the people around me, and hopefully it means we get back to playing shows as quickly (and as SAFELY) as possible. 

The Black Lives Matter movement isn't really a new thing. I think it first started up in 2013 in response to the killings of Trayvon Martin and Eric Garner, and more specifically in response to a lack of accountability afterwards. It's seen a resurgence in visibility lately with the deaths of George Floyd, Ahmaud Arbery and Breanna Taylor. The sentiment though is one that's consistently echoed in the US since its inception - the idea that in the eyes of the US government, black lives don't matter enough to hold the people that end them accountable. I don't know if you've seen the videos but man...that shits fucked up. The power to kill someone on video like that and just...get away with it - that's not a power I want anyone to have. 

The shadows of racism in the USA's past, combined with ongoing incidents, create a problem that is far greater than any one person can solve. As someone that doesn't really like to speak about problems without a complete solution prepared, I find sometimes I avoid talking about big issues like racism. But avoiding talking about it certainly isn't going to help anything either. I hope the black folks in our community know that we see them and appreciate their presence and unique perspective, whether it's as fans or as artistic collaborators or as fellow musicians in the metal community.

2: The album title, "Redneck Vikings from Hell", there's got to be a story behind that name!

Well originally it was a joke song idea that we were gonna stick at the end of Tarot - have a like a minute of silence at the end of the last song and then have a goofy track kick in. It didn't end up happening that way, but somewhere between then and now, the chorus sprang into my head and I couldn't get it out. It's so goofy and over the top, but at the same time it's like, the most honest song we've written - we ARE just some dudes from North Carolina that like playing folk metal. I feel good after having put it out, feels like we've been freed from any aesthetic restrictions that we placed on ourselves. We'll see where album 4 goes! 

3: Comparing RVFH to your earlier records, it's clear that you have evolved as a band, how would you describe that evolution?

Well I think the main thing is that we're still venturing into unexplored territory. I'd feel sad if we started trying to make the same album over and over. So, while RVFH was a foray into the world of shorter, tighter songs, I don't think I'd call that an "evolution". More like, it's just where the path has taken us so far. I expect (and hope) we've still got a lot of gas in the tank to travel further into unexplored musical territory. 

4: What's the story behind the, obvious, Gloryhammer/Alestorm/Æther Realm bromance - and what can an American melodic death metal band learn from two, silly and way-over-the-top European power-metal bands?

People want a show! You should center your show around building these memorable moments for the audience - it can't just be "get up there and play the songs and leave". If you want to leave an impression, you've got to design the experience from the perspective of the audience. The overtly gimmicky bands are better at this than anyone. They draw the audience into the story, and then all of a sudden, the whole audience is fighting for Dundee or fighting a kraken or whatever in the mosh pit. People remember that! Furthermore, I reckon everyone's got their gimmick, even the bands that are adamant that they don't. The "we don't have a gimmick" gimmick is as old as any, but it's still an intentional aesthetic choice. 

5: You've been around for a decade, to congratulations on that anniversary! Despite that, it seems people still think you guys are, indeed, from Finland. Does that bother you, or do you embrace it?

It's less common than it used to be, seems like most people say it for the meme value now. It doesn't bother me at all though really, it's kind of an honor that we've been able to write music that's so indicative of a geographic region that people think it must be where we're from. Cheers to sick Finnish riffs.

6: "Guardian" came as quite a surprise, almost like a palate cleanser. How and why did you decide on having a ballade on the album?

I was feeling down, we were deep in writing and pre-production for the album, and I was experiencing a period of time when I felt like the album was never going to see the light of day, and when it did it wouldn't be very good, blah blah woe is me.

I worked out some of the lyrics and that main melody we keep coming back to in the song, and I felt a bit better. Tyler was actually the first one to say "man i think we really need to use that, it's sick". Glad I listened to him; it seems like it's helped some others feel better when they're feeling down themselves. I can't think of any higher purpose in music than to serve as that sort of "emotional medicine".

7: "Hunger", great song, seems to have confused quite a few people and reviewers, thinking it's about food, or binge-eating. So, let's set the record straight; what's the song about?


It's about a really delicious sweet potato pie! And maybe a bit about my relationship with the idea of "making it" as a band - I'm hungry for the day I can quit my day job. I'm hungry to get out on tour and see that our music has been well received. I'm hungry to break into the European festival circuit. I'm hungry to become one of those bands that gets brought up in every conversation about who the "best" metal band is. A song about ambition perhaps?

8: You seem to be rather busy on various SoMe platforms, do you consider that part of the job as a band in 2020?

Yeah. I feel like that's the best way to continue to naturally grow. We don't have a buncha money for a crazy ad campaign or anything like that. We've got time and word of mouth. I figure being visible on social media speeds up the rate at which you create fans from people that haven't heard your music but would like it if they did. And I like that because I'm an impatient person. 

9: You release an album, in the middle of a global pandemic, so obviously touring is off the table - what then?


You say "ah fuck, this is really fucked up". And then you look around, and you see other bands also getting fucked up by it and you feel bad cause you don't want anyone's musical plans to get fucked up-that's awful to experience. But there's another feeling in there too, and it's just like this camaraderie of "ah man what kinda cool stuff did you have to cancel?" "oh man that sucks, this is the tour we had to cancel". Like comparing each other's scars or something. Musicians are good at being broke though, they'll get through this shit and out the other side and write some awesome music about it.

As for specific plans, we've been working with our bud Chris Jones to get Tarot all tabbed out (for guitar) for the re-release in September. We're uhh, working on another music video, shhh. We've been working on a cover, some playthroughs, and of course starting to string together ideas for the next release. Oh, and I've been packing and shipping a bunch of vinyl records that we've owed to fans ever since Tarot first released - that record on vinyl has been a LONG time coming.

10: As far as I can tell, you've never actually played in Denmark - surely, a band referring to themselves as "redneck VIKINGS" needs to play in actual Viking territory. So, assuming that the world starts to open up soon'ish, is there a European tour in the works? 


I am bound by honor and contract law not to delve into specifics. But you can deduce whether that's a yes or a no all on your own! :) 

Can't wait to meet the newest European members of the TMHC!