Interview med In Vain

In Vain

Det norske prog death-band, In Vain, fik for nylig en fremragende anmeldelse her på sitet for deres nyeste skive, Currents. Vi fangede dem til en lille snak.

Først og fremmest mange tak for at tage jer tid til et interview. Og tak for et super album!!
Mange tak for jeres fremragende anmeldelse!

Kan I give en kort introduktion til albummet Currents? Er der et bestemt tema?
Der er en sammenhæng mellem musikken og teksterne. Albumtitlen, Currents, er en refleksion over de kolossale skift, der foregår lige nu i vores tid. Verden, som den er lige nu, er karakteriseret ved kontinentale menneske-, traditions-, og kulturstrømme. Migrationer af folk på tværs af kontinenter og landegrænser. Kulturer, der smelter sammen. Dramatiske skift i livsstile fra én generation til den næste. Alle disse er “currents” – bevægelser, der forvrænger gamle mønstre, og skaber spændinger såvel som nye muligheder. Mange af teksterne relaterer til disse emner. Når det kommer til musikken, så har den altid peget i mange forskellige retninger, og disse kan også ses som “currents”.

Hvad var de største udfordringer, da I lavede albummet?
Jeg tror, at de fleste udfordringer opstod i pre-production, fordi det er der, vi beslutter os for, hvordan vokalen skal arrangeres. Du kan stå med et fantastisk instrumentalt nummer, men hvis vokalen ikke virker, så virker sangen heller ikke. Nogle af de numre, jeg skrev til albummet, nåede aldrig forbi pre-production, fordi vi ikke kunne finde en passende måde at inkorporere vokalen på.

Hvordan har jeres fans modtaget albummet?
Vi har fået rigtig god feedback indtil videre. Dette er vores fjerde album, så der er selvfølgelig fans, der har deres egen personlige favorit blandt vores plader, men sådan vil det nok altid være. 

Matt Heafy fra Trivium medvirker på et nummer. Hvordan kom det i stand?
Vi har kendt Matt i nogle år og han er en fantastisk fyr. Vi har haft gæstevokalister på alle vores plader, så vi tænkte, at det virkede logisk at spørge Matt denne gang. Han er en rigtig fed fyr og han gjorde det fantastisk.

I har en forrygende energi, der skaber en næsten magisk atmosfære på albummet. Hvor kommer den fra?
Jeg tænker, at det ligger i kontrasterne i musikken, samt at der er mange twists i vores sange. Vi prøver at overraske lytteren og lave langtidsholdbar musik. Vi tøver ikke med at inkorporere fængende melodier, men vi prøver at balancere det med velovervejet originalitet, og vi nyder også at have et vist episk udtryk i vores sange.

Hvad byder fremtiden på for In Vain?
Vi skal fortsat have det sjovt, lave god musik og prøve at komme så langt med det her band som muligt. Med fuldtidsarbejde og familier er der grænser for, hvor meget vi kan. Som du måske ved, er vi special guests på Orphaned Lands Europa-tour i øjeblikket, og vi håber på at komme på endnu en Europa-tour omkring efterår/vinter, hvor vi kan ramme de steder i Europa, som vi ikke rammer nu.

Vil en eventuel turne bringe jer til Danmark i nærmeste fremtid?
Det håber vi sandelig! Personligt elsker jeg Danmark, danskerne og især jeres mad. Vi har aldrig spillet i Danmark, så det må være på tide!

Er der noget I gerne vil fortælle læserne af heavymetal.dk?
Tak, fordi I tog jer tid til dette interview. Til alle jer læsere: Fortsæt med at støtte musikken. Dette er vigtigt, så vi stadig har en stærk metal-scene i de kommende år. Tjek vores nye album, Currents, og hvis du kan lide, hvad du hører, så giv vores facebookside et like – invainofficial – så du kan være opdateret på de seneste nyheder.

Original engelsk version:

First of all, thanks for taking your time to do this interview. And thank you for a great album!!
Hello and thanks a lot for your brilliant review and for taking the time to do this interview!

Give us a short introduction to the album Currents. Is there a certain theme?
There is a connection between the music and the lyrics. The album title, Currents, reflects on the colossal shifts and changes of our time. The present world is characterized by continental flows of people, traditions and cultures. Migration of people across continents and borders. Cultures merging. Dramatic shifts in lifestyle from one generation to the next. These are all currents - movements that distort old patterns, create tensions as well as new opportunities. Many of the lyrics relate to this topic. When it comes to the music, it has always been going in many different directions and you can look upon these as musical currents.

What were the biggest challenges making this album?
I think most of the challenges were in the pre-production, because that is the phase in which we decide vocal arrangements. You can have a great instrumental track, but if the vocals don’t work, then the song won’t work. Some of the songs I wrote for this album never made it past the pre-production, because we could not find a good way to incorporate the vocals.

How have your fans recieved the album?
We have received really good feedback so far. This is our fourth album, so there are obviously some fans who have their personal favourite among our albums, but that is how it always is going to be. 

Matt Heafy from Trivium is featured on one of the songs. How was that arranged?
We have been in touch with Matt for years and he is a great guy. On all our albums we have had guest vocalists, so we thought it made sense to ask Matt this time around. He is a really nice guy and he did an excellent job!

You have an amazing energy that creates an almost magical atmosphere on this album. Where does that energy come from?
I guess it lies in the contrasts of the music and that there are lots of twists and turns in our songs. We try to surprise the listener and make music with longevity. We do not hesitate to incorporate catchy melodies, but we try to balance this with originality and cleverness and we also enjoy having a certain epic feel to our songs.

What does the future hold for In Vain?
We are going to continue to have fun, make great music and try to take the band as far as we can. With full-time jobs and families there is a limit on how much we can do. As you might know, we are currently special guest on Orphaned Land’s European tour, and we hope to do another European tour in the autumn/winter, covering the parts of Europe we are not touring now.

Will an upcoming tour bring you to Denmark anytime soon?
We definitely hope so! Personally, I love Denmark, the Danes and especially your food! We have never played in Denmark so it is about time!

Is there anything you would like tell our readers at heavymetal.dk?
Thanks for taking the time to do this interview! To all you readers, keep supporting music. This is important so we will still have a vital and strong metal scene in the years to come. Check out our new album Currents and if you like what you hear, like our facebook page – invainofficial – to stay updated on the latest news.

 

Tilføj kommentar