Interview med Rhapsody Of Fire

Rhapsody of fire

Rhapsody of Fire-interview i forbindelse med udgivelsen af Legendary Years

Det italienske symfoniske power metal-band Rhapsody of Fire har gennem årene haft en del udskiftninger af bandmedlemmer. Den mest markante udskiftning er bandstifter og guitarist Luca Turilli, der nu styrer sit eget Luca Turilli’s Rhapsody. En smule forvirrende med to forskellige Rhapsody-bands. Det originale Rhapsody of Fire styres nu af komponist og keyboardspiller Alex Staropoli, som heavymetal.dk har interviewet i anledning af udgivelsen af Legendary Years-albummet, der er en genindspilning af ældre Rhapsody of Fire-numre fra perioden 1997 til 2002, men aktualiseret med nyeste medlemmers tilføjelser og samtidigt en fejring af 20-årsjubilæet for bandet. 

Rhapsody of Fire har lige sendt dette nye album ud med 14 genindspillede og re-masterede sange. Hvad kan du fortælle om det?
Vi har brugt flere måneder på at indspille og mixe dette album. Det har været meget intensivt, men samtidigt rigtigt sjovt. Dette er bare en forsmag på, hvad Rhapsody of Fire kommer til at bringe i fremtiden. Jeg tog denne produktion meget seriøs. Jeg indspillede og opsatte lyd på Giacomo (forsanger), alle korstykkerne og dele af guitaren. Det er den bedste måde. Kun på den måde er jeg sikker på, at resultaterne bliver, som jeg og alle andre forventer. Trommerne er indspillet i Tyskland af Sebastian “Seeb” Levermann, og han mixede og masterede også albummet – med et fantastisk resultat.

Hvad tænker du er den største forskel på de gamle indspilninger og de nye?
Først og fremmest har alle genindspilningerne været planlagt i et stykke tid, og grunden til dette var, at vi ville fejre 20-årsjubilæet for bandet. Efter Alex Holzwarth (eks-trommeslager) og Fabio Lione (eks-forsanger) forlod Rhapsody of Fire, bestemte jeg mig for at holde mig til planen og gøre det med nye musikere: Giacomo Voli og Manu Lotter. Det, vi gerne ville, var at vise, hvordan disse gamle sange ville have lydt i moderne tid, med en ny, lige så god lineup samt en moderne, powerful lyd. Samtidigt skal det gøres klart, at vi selvfølgeligt ikke ønskede at udskifte de gamle klassiske.

Der har været en del udskiftninger i lineuppen inden for de sidste år. Hvad har dette haft af betydning for bandet?
Well, Lione og Holzwarth er to store performere og historiske medlemmer, så det var ikke helt let taget i betragtning, hvor lang tid de spillede i bandet. I forhold til hvor meget arbejde jeg har lagt i at styre bandet hver dag af mit liv i de sidste 27 år – først med Turilli og senere alene – stod det klart, at jeg var nødt til at fortsætte dét, jeg elsker mest. Jeg lod fortid være fortid og rykkede videre med Giacomo og Manu – to dygtige musikere og ikke mindst fantastiske mennesker, der skal være med til at bygge nutiden og fremtiden for bandet.

Kan du fortælle, hvilken musik der inspirerer dig?
Når jeg skriver for Rhapsody of Fire, forestiller jeg mig smukke filmlandskaber eller naturlige scenarier. Jeg blev født i Trieste, Italien – en smuk by, hvor moder natur var meget gavmild.  Vi har både hav, bjerge, søer, grotter, og kører man et par timer, støder man på Alperne. Trieste er en drømmeby, og den er med mig hele tiden. Så derfor gror min inspiration også indefra. På det seneste fik jeg chancen for at skrive mit første soundtrack, der hedder det samme som filmen, Rogue Warrior: Robot Fighter. Her fik jeg inspiration fra filmen – sådan med rummet, rumskibe og planeter – men samtidigt også fra de intense dialoger. Jeg fandt mig selv tæt på disse scenarier, og det var en stor inspiration og oplevelse for mig. Soundtracket har 24 numre, og det er muligt at købe.

Hvad med turné; besøger I snart Danmark?
Vi vil turnere i Europa mellem oktober og november sammen med Orden Ogan, og vi vil også besøge Danmark! Vi glæder os rigtigt meget til at spille et show i København. Der kommer flere detaljer på vores spritnye Rhapsody of Fire-hjemmeside.

Hvad med Copenhell?
Vi er klar til at spille hvor som helst. Det er altid en ære at spille vores musik for et publikum, især på festivaler som fx Copenhell. Det ville være en stor ære.

Mange tak for din tid. En shoutout til de danske fans?
Jeg glæder mig til at møde jer alle i København. Tak for den store support gennem årene. Vi ses!

English version

Rhapsody of fire just sent out a new album, with 14 re-recorded and remastered songs, can you tell about that?
We have spent several months to record and mix this album; it was a really intense work, but it’s been fun as well. This is just a pre-taste of what Rhapsody Of Fire are going to bring in the close future.
I took this production really seriously. I recorded and engineered Giacomo, all the choirs, the soloists and some guitar recordings myself. That’s the best way.
Only doing so, I am really sure the result will be as I and everybody expects. Drum recordings where made in Germany by Sebastian “Seeb” Levermann and he mixed and mastered the album as well, with fantastic results I must say.

What do you think the  biggest different between the older recordings and the new recordings is?
First of all these re-recordings where scheduled since quite some time and the reason of doing them was to celebrate the 20th Anniversary of the band. After Alex Holzwarth and Fabio both left Rhapsody Of Fire, I decided to stick to the plan and move forward with new musicians, Giacomo Voli and Manu Lotter. All we wanted was to show the world how these old songs would have sounded in modern days with a new equally great line-up and a new modern powerful sound. It must be clear we never intended to substitute the old classics of course.

We also knows, that there has been some changes in the lineup in the past years, what did these changes means for the band? 
Well, Lione and Holzwarth are two great performers and historical members, so the transition was not that easy considering for how long they played in the band. Then, considering the immense work that I did to run this band, every day of my life for the last 27 years, with Turilli at first and by myself later on, it was obvious for me to continue doing what I love the most. I personally turned page and left the past in the past because with Giacomo and Manu I have found two great musicians and moreover two amazing guys to work with and build solid basis for the present and the future

Can you tell the what music inspires you, both to write music and i general? 
When I write for Rhapsody Of Fire I often imagine movie landscapes, or natural scenarios. I was born in Trieste – Italy, a beautiful town where mother nature was really generous.
We have the sea, the mountains, lakes, rivers, lots of caves and by driving just a few hours we can reach the Alps. Trieste it’s a dream town and all those natural elements are always with me everywhere I go. So my sources of inspirations are strongly radicated in me.
Lately I got the great chance to write my first soundrack, which is called like the movie of course: „Rogue Warrior: Robot Fighter“. In this specific case I could get direct inspiration from the movie, such space ships, deep space, planets but also personal and intense dialogues. I found myself pretty close to that scenarios as well. It was a great and inspiring experience. The album it features 24 tracks and it will be available for purchase.

What about touring, will you be visting Denmark?
We will be touring in Europe between October and November together with Orden Ogan and yes, we will be visiting Denmark! We are very excited to play
a show in Copenhagen. More dates and details can be found on our brand new Rhapsody Of Fire website.

Or maybe the danish metal festival Copenhell?
We are ready to play wherever. It’s always an honor to step on a stage in front of an audience to play our music, especially in a festival like Copenhell, that would be a huge honor!!

Thank you very much for taking the time, will you make a shoutout to the danish fans? 
I wish to meet you all soon in Copenhagen!! Thanks for your great support over the years! We keep in touch!