Interview med Morten "Teloch" Bergeton

Foto: Nima Taheri

I forbindelse med sin nye soloplade, fik vi os en snak med Teloch fra Mayhem/Bergeton.

1: Sidst vi talte sammen, nævnte du, at du kedede dig og følte dig uinspireret. Men du har lige udgivet et soloalbum, så fandt du inspirationen alligevel?

Jeg keder mig stadig, hele denne situation tvang os til at tænke på en helt ny måde, måske var det meget godt? Vi var nok alle alt for komfortable med det, vi lavede. At det blev revet itu af situationen, kan være positivt sådan rent kreativt, men lad os nu se.

Faktisk skrev jeg albummet tilbage i 2018, men på grund af Mayhem-forpligtelser havde jeg ikke tid til at udgive noget selv. Jeg var nødt til at kaste mig udi at skrive materiale for Daemon, promovere det via interviews og turneer.

2: Er der en historie bag Miami Murder?

Historien handler på en måde om kokain, det er i hvert fald det, jeg refererer til med Miami Murder. Her tænker jeg på den indvirkning, stoffet havde på byen i 70’erne og 80’erne. Med alle de mord, der skete på grund af det. Albummets cover reflekterer også, hvordan en “nattens dame” formåede at få slået sig selv ihjel i jagten på kokain, mens musikvideoen til ”Lambo”-sangen er glimt af, hvad morderen husker fra natten, hvor han dræbte den samme pige.

3: På grund af Covid-19 kan Mayhem åbenlyst ikke turnere, men hvad er oddsene for at ”Dj Teloch” laver nogle Bergeton-klubshows i Oslo eller Bergen?

Lige nu kommer det ikke til at ske, dels fordi vi har tonsvis af restriktioner heroppe, dels fordi jeg tror, jeg har brug for flere sange for at finde ud af, hvordan jeg vil gøre det live. Det ville naturligvis være fedt, og jeg har da fået et par tilbud. Men lad os nu se, hvordan den næste portion sange bliver først. Så ser vi måske på det.

4: Mayhem, Burzum, Ulver og mange andre black metalbands har jo rodet med synthwave før – er der en forbindelse mellem de to genrer?

Måske ikke specifikt for synthwave-genren, men helt klart, når det kommer til synthpop og elektronisk musik. De fleste af os i miljøet har altid lyttet til den slags musik. Ikke som vores primære genre, men som en sideting. Det kommer måske som en overraskelse for folk. Jeg er ikke sikker på, hvad forbindelsen er, måske er det melankolien og de repetitive elementer i genrerne, vi godt kan lide.

5: Hvad er den største forskel på at skrive black metal og synthwave?

Når det kommer til black metal eller metal generelt, er fokus normalt på at skrive riffs, i elektronisk musik handler det mere om at lege med lydene, så der bliver skabt et tema, tja eller… Sådan er det i hvert fald for mig, jeg er ikke sikker på, hvordan andre gør det. Derudover så har begge det repetitive element, som jeg nævnte før.

6: Vi har hørt Mayhem eksperimentere med elektronisk musik og synth før (som på ”Silvester Anfang” eller ”A Bloodsword and a Colder Sun”), kunne dit eventyr med Bergeton inspirere til nyt Mayhemmateriale?

Mayhem er åbne overfor alt, egentlig. Det skal dog gøres på den rette måde, naturligvis. Jeg tror ikke, nu er det rette tidspunkt, men hvem ved, måske i fremtiden?

1: Last time we spoke, you said you were bored and felt uninspired. Yet you just released a solo album, so did you find the inspiration after all?

I still am, this whole situation made us think about our whole thing differently, maybe it was a good thing. We were all probably a bit too comfortable in what we were doing. Having that torn apart from this situation can be creatively positive. But let’s see.

Actually, I wrote the album back in 2018. But due to Mayhem obligations I had no time releasing anything on my own. I had to jump on writing material for Daemon, promote it via interviews etc. and also tour. 

2: Is there a story to Miami Murder?

The story is about cocaine, in a way, that’s what I mean about Miami Murder. I’m thinking on how cocaine made an impact on the city back in 70-80s. With all the murders because of it. Album cover reflects how a "lady of the night" managed to get herself killed on the hunt for cocaine, while the music video to the “Lambo” song is flashes of what the murderer remembers from the night before killing that same girl.

3: Mayhem obviously cannot tour because of Covid-19, but what are the odds of "DJ Teloch" doing some Bergeton-gigs in clubs around Oslo or Bergen?

Right now, doing Bergeton live is not going to happen, first of all we have tons of restrictions over here, also I think I need more songs and figure out how I want to do this live. It could be cool of course, already have some offers. But let’s see how the next batch of songs will turn out first. Then maybe we can look into doing some shows. 

4: Mayhem, Burzum, Ulver and other black metal bands have dabbled with synthwave before - is there a connection between black metal and synthwave?

Maybe not especially for the synthwave genre, but synth pop or electronic music indeed. Most of us in the scene has always been into that kind of music. Not as a main genre of interest, but as a side thing.  That might come as a surprise for people. Not sure what the link is, maybe it's the melancholy and repetitive side to the genres that we like so much. 

5: What's the biggest difference between writing black metal music and synthwave music?

Whereas with black metal or metal in general, the focus is normally on the riff making itself, in electronic music its more about playing around with sounds, that turns into a theme, well... To me at least. Not sure how others are doing it.  Other than that, it does have the same repetitive style to it as I said previously. 

6: We've heard Mayhem experience with electronic music and synth before (like “Silvester Anfang” or “A Bloodsword and a Colder Sun”), could your venture with Bergeton inspire new Mayhem material?

Mayhem is open to do anything really. It has to be done the right way of course. I don’t think it would be the right moment right now to do it. But who knows for the future.