Interview med Jarvis Leatherby (Night Demon)

Promo-Pic-1_credit-Nikolas-Bremm Foto af Nikolas Bremm

På trods af større tekniske problemer og en middelmådig internetforbindelse fik Heavymetal.dk sig en rigtig hyggelig snak med Jarvis Leatherby fra Night Demon, som fortalte om sig selv, det nye album Outsider, der udkommer den 17. marts, og udsigterne til en koncert på dansk jord.

Jeg er glad for, at du har fundet tid til at tage en snak med Heavymetal.dk. Jeg hedder Thea. Du har sikkert allerede fortalt det tusind gange i alle de andre interviews, men for det danske publikum, der måske ikke ved så meget om bandet, kunne du måske præsentere dig selv og dit band Night Demon?
Mit navn er Jarvis fra heavymetal-bandet Night Demon. Vi har eksisteret i omkring ti år, og det er vores tredje studiealbum, der udkommer snart. Vi vil gerne spille i Danmark, og vi håber at komme til at gøre det i september. Sidste gang, vi var i Europa, var i 2019, og vi lavede faktisk nogle indspilninger i Danmark. Vi indspillede vores single ”Kill the Pain” med den legendariske Flemming Rasmussen i København, og det var en meget meget fed oplevelse. Så spillede vi en fantastisk koncert der med Sacred Reich, og vi glæder os til at komme tilbage.

Det gør vi også! Night Demons nuværende lineup har været sammen i nogle år nu. Hvor mødte du de andre, og hvordan kom du i kontakt med dem?
Guitaristen og jeg har kendt hinanden i 25 år. Vi har altid spillet i forskellige bands, men havde aldrig haft et band sammen. Vi vidste, at det kun var et spørgsmål om tid. Og jo ældre du bliver, jo flere af dine venner holder op med at spille musik, så på et vist tidspunkt var vi de eneste, der var tilbage, som var seriøse med det. Det var en naturlig ting, og jeg er glad for, at det skete.

Hvad har været din største oplevelse med bandet indtil nu?
Det er svært at sige. Der har været rigtig mange gode oplevelser. Men det var nok, da vi headlinede Hell over Hamburg-Festivalen i Hamborg, Tyskland. Vi fik Uli Jon Roth fra Scorpions til at komme ind og spille den Scorpions-sang med os, der senere blev udgivet som single. Og det er bare fedt, at den blev indspillet, og det er fantastisk at mindes det øjeblik.

Men lad os nu tale om det kommende album Outsider. Hvad kan fansene forvente af det nye album?
Det er lidt anderledes end vores tidligere udgivelser. Jeg tror, at man kan sige, at det er lidt mere progressivt og meget mindre speed metal. Det er et konceptalbum baseret på et filmmanuskript, jeg har skrevet. Så der sker en hel masse, og det er et album, der efter min mening bør lyttes til i sin helhed for at få det fulde udbytte af det. Vi er virkelig stolte af det. Det er et skridt fremad for os, det er et stort kunstnerisk statement for bandet, og det er noget, som jeg er glad for, at vi havde tid til, fordi vi havde været på turné i så mange år. Så pandemien var faktisk en dejlig pause for os.

Du er allerede selv kommet lidt ind på det. Som du sagde, er stilen anderledes end på de tidligere albummer. Hvor ville du placere Night Demons nuværende musikstil?
Jeg plejer at sige ”Vi er et heavy metal-band”; det er alt, hvad jeg siger. Jeg tror, ​​det kommer an på attituden, fordi metal har så mange undergenrer. Der er over 300 undergenrer i metal, og hver dag dukker der en ny op, og jeg synes, vi laver så mange forskellige ting som band, at man ikke rigtig kan klassificere det som det ene eller det andet. Men jeg siger altid ”Vi er et heavy metal-band”.

Jeg har lagt mærke til, at der er keyboards på det første nummer hvilket også er noget nyt for jer engagerede I en ekstra musiker til det, eller gjorde I det bare selv?
Vi spillede alt selv på dette album.

Som du sagde, er Outsider et konceptalbum, og du fortalte også, at du havde lavet et manuskript til det. Hvor fik du inspirationen til historien fra?
En masse af Night Demons albumcovers er baseret på fysiske steder, der faktisk eksisterer i virkeligheden. Det, vi kan lide at gøre, er at omdøbe dem og skabe vores egne hvad-nu-hvis-historier bag dem. Så min kæreste tog mig med hen til en forladt kirke med en kirkegård med udsigt over havet midt i ingenting i Irland. Jeg kan virkelig godt lide det sted, og vi begyndte at komme der ofte, og jeg tænkte på, hvordan det ville være, hvis der var nogen, der havde boet der? Hvilken historie kan stedet fortælle? Og det var sådan, jeg fandt på konceptet til albummet. Det, jeg godt kan lide ved det, er, at det er noget for hardcorefansene, som tager hen og besøger disse steder og siger ”Wow, det er den bygning, hvor det hele skete!” – i deres fantasi i hvert fald. Det er en måde at binde fantasi og virkelighed sammen på.

Nemlig! Da dette er et konceptalbum, var skriveprocessen så anderledes end ved de foregående albummer?
Absolut! 100 procent. Vi var nødt til at skrive musik omkring en historie, hvilket ikke er let. Vi er ikke klassisk uddannede komponister, så vi var nødt til virkelig at mærke stemningen og bare sige ”Ok, nu er det her en del af historien”. Musikken har brug for reaktioner. Det er det mest komplekse, jeg nogensinde har skrevet.

Har du allerede et yndlingsnummer fra det nye album?
Nej, jeg hader dem alle lige meget. Ha-ha. Nej, nej, det har jeg virkelig ikke. Jeg tror bare, det ændrer sig hele tiden. Albummet er lavet som ét samlet værk.

Jeg har også haft mulighed for at lytte til Outsider på forhånd, og det er et fantastisk album. Hvilken sang tror du, jeres fans bedst vil kunne lide?
Det er et godt spørgsmål. Jeg ville nok sige ”Escape from Beyond”.

Ja, det er også en af ​​mine favoritsange. Det er en rigtig god sang.
Tak skal du have. Det er sjovt, for det er formentlig en af ​​de sidste sange, vi skrev. Helt til sidst, da vi skulle til at indspille, og vi havde en deadline.

Jeg har set, at I allerede har planlagt koncerter i Storbritannien og Japan. Du sagde i starten, at I kommer til Danmark. Måske til sommerfestivaler?
Sandsynligvis først som hovednavn til efteråret. Festivalsæsonen er næsten booket ud allerede. Vi har planer om at lave vores egen koncert. Vi deltager i nogle festivaler i Europa, men jeg tror ikke – jeg tvivler stærkt på – vi bliver føjet til flere nu. Vi tager virkelig bare afsted for at komme ud og spille dette album for dem, der har lyst til at komme og se os.

Jeg har lige nogle hurtige spørgsmål her til sidst. Hvad var den første plade, du købte for dine egne penge?
Ha-ha. Det var et album fra California Raisins – søg på dem – de plejede at have, ha-ha, et tv-show her i USA kaldet “The California Raisins”; det var rosiner, altså frugt, og de sang alle klassikerne. Jeg var ret ung, men det var den første plade, jeg købte for mine egne penge.

Herligt! Som bassist, er der så nogen, der har inspireret dig til at blive bassist eller har inspireret din spillestil?
Phil Lynott fra Thin Lizzy, Cliff Burton fra Metallica, Steve Harris fra Iron Maiden, Geezer Butler fra Black Sabbath og Lemmy fra Motörhead. Det er mine fem største basidoler. Hvis du samler alle dem i én, så er det min lyd.

Hvor kan du bedst lide at spille, til små koncerter eller store festivaler?
Store! Vi er et meget energisk band, og vi render meget rundt på scenen, så vi har brug for pladsen. Men mellemstørrelserne er også ret gode. De helt små klubber er svære at spille. Men så længe scenen har plads nok, er jeg egentlig ligeglad.

Hvad er dit yndlingsband lige nu hvilket band lytter du mest til?
Der er et band, der hedder Dredg. Det er ikke et heavy metal-band, og de blev dannet i begyndelsen af ​​2000'erne. Jeg har været fan af dem i årtier nu; de er virkelig alletiders. De har lavet et rigtig godt konceptalbum kaldet El Cielo, og de har bare sådan en fantastisk atmosfære som band. De rocker, og musikerne i bandet er virkelig gode, og de er multiinstrumentalister. Jeg kan godt lide at lytte til musik, der sætter stærke følelser i gang. Da jeg var yngre, ville jeg bare headbange. Nu til dags har jeg virkelig brug for noget virkelig kraftfuldt og inspirerende, hvis jeg skal lytte til musik, og Dredg er et af de bands.

Har du en favorit Night Demon-sang?
Nej, jeg har nogle, der ikke er mine favoritter, men … Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ærlig talt ikke, så det kan jeg ikke fortælle dig.

Mange tak. Er der noget, du gerne vil tilføje?
Jeg vil gerne sige, at det er på tide at komme tilbage til Skandinavien. Det er et stykke tid siden, men jeg sætter pris på dit arbejde. Det er vigtigt, at du gør det for musikbranchen, da vi har brug for flere mennesker som dig, der viser interesse for musikken. Og du har en platform, hvor du kan gøre reklame for det, vi laver, og det sætter jeg pris på. Mange tak.

Selv tak. Jeg er meget glad for, at jeg fik mulighed for at tale med dig. Jeres nye album er virkelig godt. Jeg laver også en anmeldelse af det, som udkommer snart.
Det sætter jeg virkelig pris på. Tak skal du have. Jeg håber at se dig i Danmark.

I’m glad you have time to chat with Heavymetal.dk. My name is Thea. You have probably already told this a dozen times in all the other interviews, but for the Danish audience that might not know too much about the band, could you maybe introduce yourself and your band Night Demon?
My name is Jarvis from the heavy metal band Night Demon. We’ve been around for about ten years, and this is our third full length studio album coming out. We’d love to play in Denmark, and we’re hoping to do the same this September. We were out there – the last time we were out there was 2019, and we actually did some recording in Denmark. We recorded our single “Kill the Pain” with the legendary Flemming Rasmussen in Copenhagen, and that was a very, very cool experience. And then we played a great gig there with Sacred Reich, and we’re looking forward to coming back.

So are we! The current line-up of Night Demon has been together for a few years now. Where did you meet the other guys, and how did you get in contact with them?
Especially me and the guitar player, we’ve known each other for 25 years. We were always playing in other bands, but never had a band together. We only knew it was a matter of time. And like the older you get, the more of your friends stop playing music, so at a certain point we were kind of the last guys left, being serious about it at least. It was a natural thing, and I’m glad that it happened.

What’s your greatest experience with the band so far?
Well, that’s hard to tell. There’s been a lot of really great things. I would say off the top of my head was when we headlined the Hell over Hamburg-Festival in Hamburg, Germany. We had Uli Jon Roth from the Scorpions come out and play the Scorpions-song with us that was later released as a single, and it’s just cool that it was recorded, and that that happened. And it’s great to relive that moment.

But now, let’s talk about your upcoming album Outsider. What can the fans expect from the new album?
It’s a bit different than our previous stuff. It’s a bit more progressive, it’s a lot less speed metal, I guess you would say. It’s a concept album, but based on a movie script I wrote. So, it’s got a lot of twists and turns, and it’s an album that should be listened to in its entirety, I think, to get the full experience out of it. But we’re really proud of it. It’s a step, I think it’s a big artistic statement from the band, and it’s something that I’m glad we had the time to do because we were touring for so many years. And the pandemic was actually a nice break for us.

You kind of touched upon it yourself. As you said, the style is different from the previous albums. Where would you place Night Demon’s current music-style?
You know, I always like to say: “We’re a heavy metal band”. That’s all I say. I think that it comes down to the attitude because metal has so many subgenres. There’re over 300 subgenres of metal, and every day a new one is popping up, and I think we do so many different things as a band that you can’t really classify it as one thing or the other. But I always say: “We are a heavy metal band”.

I noticed that there are keyboards on the first track which is also something new for the band did you get an additional musician to do that, or did you just do it yourself?
We played everything ourselves on this album.

As you said, Outsider is a concept-album, and you said that you made a screenplay for it. Where did the inspiration for the plot come from?
A lot of Night Demon album covers and artwork that we use, are based on physical places that actually exist in our world. What we like to do is rename them and create our own what-if-stories behind them, you know. So, my girlfriend took me to an abandoned church with a graveyard overlooking the sea in the middle of nowhere in Ireland. I really like the place, and we started visiting it often. I kind of thought what would happen if somebody had lived here? What’s the kind of storyline? And that was how I came up with the concept for it. What I like about it is, for the hard-core fans, all of the stories we write about, people go, and they visit these places and go “Wow, this is the building where this all happened!” – in our minds, at least. It’s a way of tying fantasy into reality.

Exactly! Since this is a concept album, was the writing process different from the previous albums?
Oh absolutely! 100 percent. We had to write music around a storyline which is a tough thing to do. We’re not classically trained composers, so we had to really get the vibe of what was happening and just say “Ok, now this is the part of the story.” The music needs reactions. It’s the most complex that I’ve ever written, you know.

Do you already have a favourite track from the new album?
No, I hate them all equally. Ha-ha. No, no, I really don’t. I think it just changes all the time. It’s made as one piece, that’s the whole thing, you know.

I also got the chance to listen to Outsider beforehand, and it’s a phantastic album. What song do you think your listeners will enjoy the most?
That’s a good question. I would probably say “Escape from Beyond”.

Yeah, that’s also one of my favourites. It’s a really good song.
Thank you. It’s funny because that’s probably one of the last songs we wrote, like near the end when we were about to record, and we had a deadline.

I have seen that you are already scheduled for concerts in Great Britain and Japan. You already said that there will be concerts in Denmark. Maybe at summer festivals?
Probably a headlining show in the fall. Festival season is kind of full already. We’ve just got plans to do our own gig. We are doing some festivals in Europe, but I don’t think – I highly doubt – we will be added to any at the moment. May come. Really, we’re just out there to go out and play this album for the people that want to come and see us.

I have some last quick questions. What was the first record you purchased for your own money?
Ha-ha. It was an album by the California Raisins – look ‘em up – there used to be – ha-ha – a television show out here called “The California Raisins”, and they were raisins, like fruit, and they would sing all these classic songs and so. I was pretty young, but that was the first record I bought with my own money.

Wonderful. As a bassist is there someone who has inspired you to become a bassist or has inspired your playing style?
Phil Lynott from Thin Lizzy, Cliff Burton from Metallica, Steve Harris from Iron Maiden, Geezer Butler from Black Sabbath, and Lemmy from Motörhead. Those are my five biggest bass influences. If you put all those guys into one, that’s what I believe I sound like.

Where do you enjoy playing the most, at small gigs or big festivals?
Big ones! We’re a very energetic band, and we run around a lot on the stage, so we need the room. But in between sizes are pretty good too. The very small clubs are hard to play. As long as the stage has enough room, I don’t care.

What’s currently your favourite band what band do you listen to the most?
There’s a band called Dredg. They’re not a heavy metal band, and they came around in the early 2000s. I’ve been a fan of them for decades now, but they’re really big. They did a really good concept album called El Cielo, but they just have such a great atmosphere as a band. They fucking rock, but the players in the band are really good, and they’re multiinstrumentalists. I like to listen to a lot of music today that makes me feel strong emotions. When I was younger, I just wanted to bang my head. These days I just – if I’m gonna listen to some music – it’s really gotta make me feel something really powerful and inspiring, and that’s one of those bands.

Do you have an all-time-favourite Night Demon-song?
No, I have some all-time-least-favourites, but … No, I don’t, I honestly don’t. I can’t tell you.

Thank you very much. Is there something you would like to add?
I would like to say that we need to come back to Scandinavia very bad. It’s been a while for us, but I appreciate that you are doing this. It’s important that you are doing this for the music scene, as we need more people like you that show an interest in this kind of thing. And you have a platform where you can expose a lot of the stuff that we do, and I appreciate you for that. Thank you very much.

You’re welcome. I’m very glad that I got this opportunity to talk with you. Your new album is really great. I’m also doing a review on it. It’ll be up soon.
I really appreciate that. Thank you. I hope to see you in Denmark.