Interview med Xaon

Rob

Schweiziske Xaon udgav for lidt tid siden deres andet album, Solipsis. Det tog os så meget med storm, at vi var nødt til at få os en snak med bandets sanger Rob Carson!

Jeres musik er tydeligvis et mix af en masse forskellige elementer, men hvordan ville I selv beskrive jeres musik?

Det er altid et svært spørgsmål at besvare, og derfor har det været svært at markedsføre os. Jeg tror, du kan kalde det symfonisk dødsmetal, men det er så meget mere end det. Min stemme er ikke så typisk blandt dødsmetal-vokalister, og stemningerne igennem albummet og enkelte sange spænder ret bredt. Det instrumentale spiller tydeligvis en stor rolle i vores lyd, og det var derfor, vi udgav en udelukkende instrumental version på vores dobbelt LP. Tænk episk apokalypse, storslåede klagesange og nosse-knusende eksplosioner. Jeg ved det ikke, dit bud er lige så godt som mit.

Hvilke bands inspirerede jer til at begynde at spille et instrument i det hele taget?

Jeg startede med at spille guitar i mine tidlige teenageår, og jeg havde ikke rigtigt nogen til at guide mig i en musikalsk retning. Jeg kan huske, min fætter var stor fan af Linkin Park, og jeg blev da også fan, da de udgav deres første album, og det åbnede lidt vejen for tungere musik for mig. Jeg fandt dog ikke deres sange spændende at spille på guitar, så jeg bevægede mig hen mod bands som Nirvana og lignende – du ved de der første sange, som alle guitarister starter med, da de begyndte. Jeg lærte lidt mig selv at spille piano senere, fordi jeg virkeligt gerne ville lave filmmusik og prøvede at få styr på alle de instrumenter, jeg kunne få fingre i. Jeg er lydingeniør, så det er vigtigt for mig at have en nogenlunde idé om, hvordan man spiller alting, så jeg kan kommunikere musikalsk med alle slags musikere. Helt naturligt bevægede jeg mig også ret tidligt hen mod sang, og selv om jeg var virkeligt dårlig i starten, så føltes det bare rigtigt for mig.

Hvad inspirerede jer til at skrive Solipsis?

Den lyriske præmis for Solipsis er teorien om, at ”jeget” er det eneste, man ved findes – på en måde er det den ultimative og absolutte ensomhed. Jeg startede med at gruble over det koncept et par måneder før vores USA-turne fandt sted i starten af 2018. Dengang havde jeg en masse jobs og slog langsomt mig selv mentalt ihjel pga. ensomheden ved arbejdet. Jeg blev færdig sidste efterår, mens jeg havde et nervesammenbrud, der varede adskillige måneder, og som næsten slog mig ihjel. At skrive albummet var som en form for terapeutisk rejse igennem mit sammenstyrtede sind, jeg prøvede at forstå, hvad fanden der skete med mig, siden jeg havde tilladt mig at falde så dybt. I det mindste kom der noget godt ud af det…

I har for nyligt turneret med Septicflesh og Krisiun. Hvad har I lært af at turnere med så store navne?

At turnere med Septicflesh og Krisiun var fantastisk for os, fordi de er nogle af vores idoler og nogle fantastiske mennesker, som vi virkeligt hurtigt blev gode venner med, og så er de supersjove at hænge ud med. Måske var den vigtigste lektie, vi lærte at være rare mod folk omkring dig. Hvis du vil have respekt, er du nødt til at respektere andre. Lad være med at være en berettiget nar, og husk hvor heldig du er, at du kan få lov til at lave det, du laver. Bare vær en oprigtig og rar person, så skal folk nok huske det. Ingen er interesseret i din fucking rockstar-attitude, efterlad den i 1980’erne. Men det gælder vist livet generelt.

Hvordan er den schweiziske metalscene?

Ligesom alle andre lande, der ikke er Tyskland, Storbritannien eller Skandinavien, så er der en stor undergrundsscene fyldt med guldkorn og lort, der kæmper for at komme udover grænserne og opnå verdensomspændende anerkendelse, men nu taler jeg udenom. Schweiz er et sjovt land, fordi det føles som mange lande i ét. Du har fire forskellige sprog, og det føles lidt, som om hver del er sin egen scene, der kæmper for at krydse over i en anden. Jeg er faktisk fransk, så jeg er måske ikke den mest velegnede til at besvare det spørgsmål.

Bandet består bare af jer to, men når I turnerer eller spiller, så har I en masse andre mennesker, der slutter sig til jer – hvad er årsagen til dette?

Før Xaon spillede Vincent i et band ved navn Ever Since, som han havde spillet med i mere end 15 år og de led under en masse store udskiftninger på de værst tænkelige tidspunkter, hvor bandet virkeligt kunne have slået igennem. At vi begge er kernen af projektet gør, at vi kan tage hurtige beslutninger samt have en klarere vision, end hvis vi skulle vente på fem andre stemmer, før vi kunne træffe en beslutning. Derudover er det jo ikke alle der kan tage fri fra arbejde for at tage på turné, og det, at vi har en masse folk, der byttes rundt på for at matche deres kalender, var en god ting. Men de fleste i vores livecrew har været de samme i et stykke tid nu, og vi inkluderer dem mere i bandet, vi spørger dem, før vi træffer store beslutninger, og vi diskuterer ideer med dem. Desuden er de gode venner. John (bas), Klin (rytmeguitar) og jeg har spillet sammen i over ti år og har tidligere haft et band, der hed Bloodstorm. Da Vincent spurgte mig, om jeg kendte nogle folk, man kunne stole på, og som vi kunne regne med på en turné, var de alle mit førstevalg. At hyre vores trommeslager Julien var simpelthen et spørgsmål om planlægning. Vi skulle indspille vores nye plade, og vores tidligere trommeslager havde simpelthen ikke tid til at arbejde på den. Han er en gammel ven fra mit område, som er et bæst bag trommerne, så vi var heldige.

Hvad inspirerer jeres musik generelt?

Igen et svært spørgsmål at besvare, fordi det kan komme fra så mange steder – fra et tilfældigt filmtema til en modulation, du hørte fra et obskurt band eller måske fra en kunde, der kommer ind i studiet, som bare sætter gang i en idé, der giver dig lyst til at sparke dem ud, så du kan arbejde på din egen musik. I de her dage lytter jeg meget til de store prog-troldmænd som Ihsahn eller Leprous. Devin Townsend har altid været en af mine helt store musikalske helte, både som musiker, sanger og bare som menneske i det hele taget. Jeg har altid været fascineret af hans måde at skrive musik på.

Vi kender alle Celtic Frost, det legendariske schweiziske band, men hvor stor en rolle har de spillet i forhold til jeres musikalske karriere?

Den eneste rolle, de kan have haft, har været at inspirere nogle bands, som måske har inspireret mig delvist. Med det mener jeg, at jeg aldrig har været opmærksom på, hvad de har lavet (hvilket helt klart har været en fejl!) Men nu har jeg endeligt fået fat i Spotify Premium, og jeg har kørt en hel del rundt de her dage, så jeg har en masse, jeg skal have samlet op på!

Jeres musik er meget symfonisk og virker til at have en del klassisk indflydelse – har I en favorit klassisk komponist?

Jeg ville ikke sige klassisk, men nærmere filmtemaer. Men misforstå mig ikke, jeg elsker klassisk musik, men jeg er blot en neofyt på det område, og jeg ville ikke ane, hvem jeg skulle nævne. Men jeg kan dog virkeligt godt lide Chopins elegante og nonchalante mørke.

Hvis du kunne skabe det ultimative metalband, hvem ville så være med i det?

Devin Townsend på vokal og guitar, Ihsahn også på vokal og guitar, Einar Solberg fra Leprous på vokaler og keyboard, Spiros Antoniou fra Septicflesh på bas og growl, Dan Presland fra Ne Obliviscaris på trommer. Tilføj Ozzy som deres tour manager og Abbath som deres chauffør. De her fyre fortjener lidt morskab, de kunne dog dø...

Hvad er oddsene for, at I spiller i Danmark i den nærmeste fremtid?

Vi spillede i Danmark i slutningen af 2016 til Aalborg Metal Festival, og vi havde en fest! Vi ville elske at komme tilbage eller bare turnere i hele Skandinavien. Vi har jo skrevet kontrakt med et dansk label, så vi skal nok prøve at finde ud af noget.

1: Your music is clearly a mix of all sorts of elements, but how would you describe it yourselves?

That's always a difficult question to answer, and branding has been fairly problematic because of it. I guess you could call it Symphonic Death Metal, but it's much more than that. My voice isn't really typical of Death Metal vocalists, and the range of moods throughout the album and even throughout single songs can be pretty vast. The orchestra obviously has a huge part in our sound, and that's why we released a completely orchestral version on our double LP. Think epic apocalypse, grandiose lamentations and ball-crushing explosions. I don't know, you tell me.

2: Which bands inspired you to pick up an instrument in the first place?

I started out playing guitar in my early teens, and I didn't really have anybody to guide me towards a lot of music. I remember my cousin being a big Linkin Park fan and getting into them when they got their 1st album out, and that sort of opened the way towards the heavier side of music. I didn't find their songs interesting to play on the guitar, so I gravitated towards bands like Nirvana and such, you know the 1st kind of songs every guitarist starts jamming when they start out. I kinda taught myself how to play the piano later on because I really wanted to get into film scoring and tried to get a grip on any instrument, I could get my hands on. I'm a sound engineer so it's important for me to loosely know how to play anything to be able to musically communicate with any type of musician. I naturally gravitated towards vocals fairly early on, and even though I sucked at it at first it felt right to me.

3: What inspired you to write Solipsis?

Lyrically, the premise of Solipsis is the theory that the self is all that can be known to exist – in a way the epitome of absolute solitude. I started contemplating this concept back a few months before our US tour that took place in early 2018. Back then, I was working multiple jobs and slowly killing myself mentally from work seclusion. I finished it last fall during a nervous breakdown that lasted months and almost killed me, writing it as a journey through my slowly crumbling mind and trying to get some sort of therapy out of it while trying to understand what the hell was happening to me that I could allow myself to fall so low. At least some good came out of it…

4: You recently toured with Septicflesh and Krisiun. What have you learned from touring with such big names?

Touring with Septicflesh and Krisiun was amazing for us because they're some of our idols, and they're fantastic people with whom we really got along with quickly and were a lot of fun to hang out with. Maybe the biggest lesson to learn is to be kind to the people around you. If you want to get respect you have to give respect. Don't be an entitled dick and remember how lucky you are to be doing what you do. Just be a genuinely cool dude, and people will remember that. Nobody cares about your fucking rockstar attitude, leave that in the 80s. But I guess that could also be applied to life in general.

5: What is the Swiss metalscene like?

Like any other European country that isn't Germany, the UK or Scandinavian countries, a great underground scene filled with gems and turds that struggle to pass through borders and get worldwide recognition, but I digress. Switzerland's a funny country because it feels like multiple countries in 1. You got 4 different languages spoken, and it kinda feels like each part is its own scene that struggles to cross to another. I'm actually French so I might not be the most qualified to answer that question.

6: The band just consists of you two, but when you tour or play you have a bunch of other people joining you – what is the reason for this arrangement?

Before Xaon, Vinc played with a band called Ever Since with whom he played for over 15 years and suffered a great deal of lineup changes at the worst possible times when the band could've gone great distances. Having both of us at the core of the project allows us to make quick decisions and a clearer vision than if we had to wait around 5 votes before making a decision. Plus, not everybody can take time off work to go on tour and having the possibility to get multiple guys taking turns according to their schedule was a good thing. But most of our live crew have been the same for a while, and now we do include them more and more into the band. We do consult with them before some of the major decisions and bounce ideas off them. Plus, they're good buddies. John (bass), Klin (rhythm guitar) and I have been playing together for over 10 years and previously had a band called Bloodstorm. When Vinc asked me if I knew any reliable people, we could count on to tour with they were my 1st choice. Hiring our new drummer, Julien, was simply a matter of scheduling issues. We had to get the new record out, and Jordan our former drummer simply didn't have enough time to work on it. He's an old friend from my area who's an absolute beast behind the kit so we got lucky.

7: What inspires your music in general?

Again a difficult question to answer because it can come from so many places – from some random movie score to some modulation you heard some obscure band do, or maybe even a client that comes in the studio and just sparks an idea, and you feel the urge to kick them out to work on your own songs.. These days, I've been listening to a lot of prog wizards like Ihsahn or Leprous. Devin Townsend has always been one of my all-time musical heroes, either as a musician, vocalist or just person in general, I've always been fascinated by his songwriting.

8: We all know Celtic Frost the legendary Swiss band, but how big a role have they had on your musical career?

The only role they would've had would be influencing some bands that might've influenced me at some part. By that I mean I never really paid a lot of attention to what they have done (wrongly for sure). But I just got my ass on Spotify Premium and I've been doing quite a lot of driving around these days, so I have a lot to catch up too!

9: Your music is very symphonic and seems to have quite a classical music influence – do you have a favorite classical composer?

I wouldn't say classical music more than film scores. Don't get me wrong I love classical music, but I'm just a neophyte in that domain, and I really wouldn't know who to name. I do really like the nonchalant and elegant darkness of Chopin.

10: If you could create the ultimate metal band, who would be in it?

Devin Townsend on vocals and guitars, Ihsahn also vocals and guitars, Einar Solberg from Leprous on vocals and keys, Spiros Antoniou from Septicflesh on bass and growls, Dan Presland from Ne Obliviscaris on drums. Add Ozzy as their tour manager and Abbath as their driver. These guys deserve a little bit of fun, they could die though.

11: What are the odds of you guys playing in Denmark anytime soon?

We played in Denmark late 2016 at the Aalborg Metal Festival, and we had a blast! We'd love to come back or just tour Scandinavia overall. We are signed on a Danish label, so we'll try and work something out.