Interview med Sonny Sandoval fra P.O.D.

Veritas

Vi havde fornøjelsen af en snak med Sonny Sandoval fra P.O.D. i forbindelse med udgivelsen af deres nye album "Veritas".

Vi har på heavymetal.dk haft fornøjelsen af at interviewe P.O.D, hvor vi selvfølgelig især var nysgerrige på, om P.O.D havde et dansk besøg i tankerne, og resultatet deraf kan læses nedenunder.

Det er nu 6 år siden, at Circles blev udgivet, og det var den længste periode mellem udgivelser fra jer. Hvor længe har Veritas været undervejs? Har Covid-19 udskudt albummet, eller har alt været som planlagt?

Vi har faktisk været færdige med denne plade, mixet og mastret, i cirka halvandet år nu. Jeg tror, Covid-19 skubbede alt lidt tilbage, men jeg kan godt lide måden, som vi har afsløret og udgivet dette album på. Indtil videre har vi udgivet 4 sange, før albummet udkommer, og responsen har været fantastisk.

Selvom denne plade skriger P.O.D., er der subtile ændringer i lyden. Den klassiske Nu-metal blander sig både med alternativ metal og metalcore (og vi har endda Tatiana Shmayluk med som en feature også). Hvad fik jer til at vælge denne retning, og hvilke ændringer var nødvendige?

Intet af det var intentionelt. Vi skriver altid i øjeblikket, og ligesom resten af verden har det været en vild tur de seneste år. Covid-19 ændrede måden, vi skrev og optog på denne gang. Normalt har vi et helt album skrevet, før vi går i studiet, men denne gang blev vi tvunget til at skrive og optage sang for sang, idé for idé, frem og tilbage fra San Diego til Hollywood. Jeg tror, at da vi var færdige, indså vi, at dette album er ret rockende og tungt hele vejen igennem. Tatiana er en del af P.O.D.-familien, og vi er beærede over at have hende på pladen.

Når folk hører navnet P.O.D., har de forventninger til jeres stil, men også til teksterne. Veritas synes at være en drastisk ændring fra jeres tidligere værker, som har et større spektrum af fængende sange, flere korte sange og flere distinkte omkvæd og vers. Hvad er jeres tanker her?

P.O.D. har en distinkt lyd, og vi har altid flirtet med forskellige musikgenrer. Som jeg nævnte før, blev det endelige produkt Veritas. Jeg føler, at dette album viser og fremhæver den tunge side af P.O.D., hvor vi altid har blandet så mange forskellige stilarter, som vi besidder. Jeg føler, at Circles var mere en alternativ rockplade for os, og jeg elsker det album. Veritas blev født ud af P.O.D. fra de seneste par år og alle de op- og nedture, vi har været igennem siden.

Som jeg nævnte tidligere, er Tatiana Shmayluk (Jinjer) med som gæsteoptræden på pladen, men vi ser også bidrag fra Randy Blythe (Lamb of God) og Cove Reber (Dead American). Hvordan kom dette samarbejde i stand, og hvordan var det at arbejde sammen med dem?

Alle sammen er venner af os og ekstremt talentfulde individer. Vi elsker altid at have gæsteoptrædener på vores albums. Vi har gjort det siden vores uafhængige plader. Vi har en historie med at vise levende legender på vores albums (HR/Bad Brains, Mike Muir/Suicidal Tendencies, Sen Dog/Cypress Hill, Eek-A-Mouse, Page Hamilton/Helmet, Lou Koller/Sick Of It All, The Boo-Ya-Tribe, The Marley Sisters, osv.). Listen fortsætter. Det er sjovt for os.

Jeg sendte en besked til Randy og spurgte ham, om han ville være med på pladen. Han sagde, at jeg skulle sende ham sangen, og straks efter svarede han, at han var med. Det er så nemt nu at optage vokaler med dagens teknologi. Han optog sine vokaler og sendte dem tilbage til os. Tatiana er gift med Alex Lopez, der i øjeblikket spiller trommer for os. De er begge familie, og vi spurgte hende, om hun ville være med på pladen, og hun accepterede venligt. Cove er fra San Diego, så vi ville gerne have ham med som stolte San Diegans, og også fordi han kommer fra en helt anden musikgenre, som vi alle er fans af.

Dette er det første album, hvor Wuv Bernardo ikke er med. Hvordan har det ændret dynamikken i bandet? Og hvad skyldes det?

Det er uheldigt, at han ikke er med os lige nu, men han vil altid være trommeslageren i dette band. Vi alle oplever personlige udfordringer i livet, som vi skal tackle direkte, før vi kan komme videre. Af kærlighed til ham vælger vi at holde dette privat og håber, at denne tid vil passere for os alle, mens vi lærer og vokser.

I år og i 2023 har der været flere nu-metal udgivelser fra nye bands som Lions at the Gate og Sevendust - så genren viser stadig nogle livstegn. Hvordan ser i på fremtiden for nu-metal? Er vi på vej mod en genoplivning af nu-metal, eller hører genren til fortiden?

Der er intet nyt under solen. Jeg håber, at unge mennesker altid opdager fantastisk musik. Musik skal forskes, studeres og læres af pionererne. Ærligt talt tror jeg ikke, at nu-metal fik sin retfærdige tid i spillet. Den kom og gik. Den var original, og bandsene lød ikke alle ens. Korn lød som Korn. Deftones lød som Deftones, System Of A Down var SOAD. Limp Bizkit var Limp Bizkit og så videre. Da andre bands forsøgte at kopiere disse lyde, mistede den sin autenticitet. Vi er alle livsstilsbands, og det har vi mistet i rockmusikken. Unge begynder nu at se alle vores bands for, hvem vi er, og hvem vi var dengang.

Hvor utroligt det end lyder, Sonny, så er din stemme på ingen måde blevet forringet - selvom stemmen har udviklet sig, lyder du meget, som du gjorde tilbage på Satellite i 2001. Er der vokaløvelser, tager du ekstra hensyn, eller er det bare en gave?

Tak. Efter alle disse år tror jeg bare, at jeg er mere opmærksom på min alder og begrænsninger. Da jeg var ung, opvarmede jeg aldrig eller tænkte på min stemme som et instrument, og jeg behandlede den heller ikke sådan. Disse dage har jeg mine turnérutiner med opvarmning og varme teer og midler. Jeg stresser ikke over det, men prøver at passe på mig selv så godt som muligt. Og jeg lærer stadig, hvordan jeg bedst kan bruge min stemme.

Lad os vende tilbage til Veritas. Hvordan har reaktionen været blandt dem, der har hørt demoerne og numre?

Indtil videre har reaktionen været overvældende positiv og fantastisk. Vi er bare spændte på, at alle endelig får mulighed for at høre albummet. De fleste er enige i, at dette muligvis kunne være det bedste album, vi har skrevet. Jeg er enig.

Er der et specifikt spor fra Veritas, du gerne vil fremhæve? Personligt synes jeg, at "Afraid to Die" er et absolut højdepunkt.

Der er mange stærke sange på dette album. Jeg tror, de fleste vil opdage det, når de endelig lytter til albummet. De sange, vi allerede har udgivet, er fantastiske, men jeg tror, at lytteren vil blive positivt overrasket. Hele albummet er solidt. Jeg tror, "Breaking" vil være en dejlig tilbagevenden for gamle P.O.D.-fans, og "Lay Me Down" vil være en ny klassiker.

Hvem var ansvarlig for at skrive teksterne, og hvordan fandt I på dem?

Jeg skriver altid teksterne, men jeg drøfter det stadig med fyrene og teamet. Denne gang var en anderledes skriveproces, da vi skrev og optog sang for sang, hvilket gjorde processen mere hands-on med mig selv, Marcos og Heavy (vores producere). Som altid skriver jeg teksterne i øjeblikket og forsøger altid at vende alt til noget positivt i håbet om altid at opmuntre vores fans. Verden derude er vanvittig, og musikken bør inspirere os.

Når du ser tilbage, er der så en sang, du er blevet træt af gennem årene for eksempel at spille live, eller en sang, du føler er kriminelt undervurderet fra et af jeres albummer?

Jeg bliver aldrig træt af vores sange. Jeg føler, at flertallet af vores sange er blevet kriminelt undervurderet. Vi er P.O.D. Vi har altid måttet kæmpe for vores ret til at være her. Det vil aldrig ændre sig, uanset hvor mange plader vi har solgt, eller om vi er her om 10 år mere. Vi har altid været underdogs, og det vil vi altid være. Men det er okay. Det holder os sultne og kreative.

Du er i øjeblikket på turné i Storbritannien og er ved at tage på en stor USA-turné. Hvordan er det at være på turné efter så mange albumudgivelser og år? Er motivationen stadig den samme, eller er der en øget følelse af savn efter at være hjemme?

Turné er en del af vores liv. I de sidste 10 år har jeg altid haft et had-kærlighedsforhold til turné. Jeg er spændt på at turnere, og så to uger inde i det begynder jeg at savne hjemmet. Da Covid ramte, vidste vi endelig, hvordan det føltes at være hjemme. Vi har turneret i 3 årtier. Det var så dejligt at være hjemme, og når du føler, at du måske aldrig vil turnere igen, ændrer det dit perspektiv. Turné er blevet en del af os som et band. I dag, for os skal du turnere for at tjene til livet. Jeg havde håbet, at alle disse år senere ville vi kunne sætte farten lidt ned, men det kan vi ikke. Det er godt, at vi stadig nyder det, for vi kommer til at turnere meget.

Selvfølgelig bliver jeg nødt til at spørge for at tilfredsstille vores danske læsere. Har I planer om et kommende besøg i Danmark?

At have et nyt album betyder en masse turnéer, så jeg ved, at vi kommer tilbage, hvis ikke i år så næste år helt sikkert. Vi elsker at turnere i Europa, og vi har ikke været tilbage siden 2019. Forhåbentlig snarere end senere.

Mange tak for din tid, Sonny. Har du nogle sidste bemærkninger til vores læsere, som du gerne vil dele?

Jeg sætter pris på alle, der følger vores band og har støttet os alle disse år. Jeg kan ikke vente med, at I alle skal høre det nye album. Jeg håber, at næste gang vi turnerer i Europa og Danmark, får jeg mulighed for at se alle jeres smukke ansigter. Indtil næste gang...

Originalt engelsk interview:

 

1. It has been 6 years since Circles, and the longest period of time between releases from you. How long time has Veritas been cooking? Did Covid postpone the album, or has everything been as intended?

We’ve actually been finished with this record, mixed and mastered, for about a year and a half now. I think Covid did push everything back a little, but I like the way we’re revealing and releasing this record. We’ve released 4 songs so far before the album comes out and so far the response has been amazing.

2. Although this record screams P.O.D. there are subtle changes in the sound. The classic Nu-metal mixes with both alternative metal and metalcore (and we even have Tatiana Shmayluk as a feature as well). What made you choose this direction and what changes had to be made?

None of it was intentional. We always write in the moment and like the rest of the world it’s been a wild ride these past few years. Covid did change up the way we wrote and recorded this time around. Usually, we have a whole album written before we go into the studio but this time we were forced to write and record song by song, idea by idea, going back and forth from San Diego to Hollywood. I think by the time we were finished we realized this album is pretty rocking and heavy all the way through. Tatiana is a part of the P.O.D. family and we are honored to have her on the record.

 

3. When people hear the name P.O.D. they have an expectation towards your style but also the lyrics. Varitas seems to be a drastic change from your earlier works, which both has sing-a-long songs, short songs and several distinct choruses. What are your thoughts here?

P.O.D. has a distinct sound and we’ve always flirted with different genres of music. Like I said before the final product was Veritas. I feel this album showcases and highlights the heavy side of P.O.D. whereas we’ve always mixed in so many different styles. I feel like Circles was more of an alternative rock record for us and I love that album. Veritas was born out of the P.O.D. of the last few years and all of the ups and downs we’ve been going through.

4. As I mentioned earlier, Tatiana Shmayluk (Jinjer) is a feature on the record, but we also see contributions from Randy Blythe (Lamb of God) and Cove Reber (Dead American). How did those collaborations come together and how was it working with them?

All of them are friends of ours and extremely talented individuals. We always love having guest appearances on our albums. We’ve done it since our independent records. We have a history of showcasing living legends on our albums (HR/Bad Brains, Mike Muir/Suicidal Tendencies, Sen Dog/Cypress Hill, Eek-A-Mouse, Page Hamilton/Helmet, Lou Koller/Sick Of It All,The Boo-Ya-Tribe, The Marley Sisters, etc..) The list goes on. It’s fun for us. I texted Randy and asked him if he wanted to be on the record. He said to send him the song and immediately he texted back saying he was in. It’s so easy now to record vocals with today’s technology. He recorded his vocals and sent them back to us. Tatiana is married to Alex Lopez who is currently drumming for us. They’re both family and we asked her to be on the record and she kindly accepted. Cove is from San Diego so we wanted to feature him as proud San Diegans and also because he comes from a whole different genre of music that we’re all fans of.

5. This is the first album to not feature Wuv Bernardo. How has that changed the dynamics of the band?

It’s unfortunate that he’s not with us right now but he’ll always be the drummer of this band. We all go through personal issues in life that you have to deal with straight on before you can ever move forward. Out of love for him we choose to keep this private and hope that one day this season will pass for all of us as we learn and grow.

6. This year and 2023 there have been several nu-metal releases from new bands like Lions at the Gate and Sevendust – so the genre is still showing some life signs. How do you look at the future for nu-metal? Are we heading towards a nu-metal revival or does the genre belong in the past?

There’s nothing new under the sun. I hope young people are always discovering great music. You have to research and study and learn from the pioneers. I honestly don’t think Nu-Metal got it’s fair time in the game. It came and went. It was original and the bands didn’t all sound the same. Korn sounded like Korn. Deftones sounded like the Deftones, System Of A Down was SOAD. Limp Bizkit was Limp Bizkit and so on. Once other bands tried to duplicate these sounds it lost its authenticity. We’re all lifestyle bands and we’ve lost that in Rock & Roll. Young people are now starting to see all of our bands for who we are and who we were then.

7. As incredible as it may sound Sonny, your voice hasn’t deteriorated in any ways – although the voice has matured then you sound very much the same as you did back on Satellite in 2001. Is there a program or schedule in regards to vocal practice or is it just a gift?

Thank you. After all of these years I just think I’m more aware of my age and limitations. When I was young I never warmed up or thought of my voice as an instrument let alone treat it like one. These days I have my tour routines of warm ups and hot teas and remedies. I don’t stress over it but try to take care of myself as best as possible. And I’m always learning how to use my voice.

8. Let’s return to “Veritas”. How has the reaction been among the people who have heard the demos and tracks?

So far the response has been overwhelmingly positive and amazing. We’re just excited for everyone to finally hear the album. Most people agree that this could possibly be the best album we’ve written. I’d have to agree.

9. Is there a specific track from Veritas you would like to highlight?

- Personally I think “Afraid to Die” is an absolute highlight There are a lot of strong songs on this record. I think most people will discover that when they finally listen to the album. The songs we have already released are great, but I think the listener is in for a pleasant surprise. The whole album is solid. I think “Breaking” will be a nice throwback for old school POD fans and “Lay Me Down” will be a new classic.

10. Who was in charge of writing the lyrics and how did the lyrics come by?

I always write the lyrics, but I still run it by the guys and team. This time was a different writing session as we wrote and recorded song by song leaving the process more hands on with myself, Marcos, and the Heavy (our producers). As always, I write lyrics in the moment and try to turn everything into a positive always hoping to encourage our fans. It’s a crazy world out there and music should inspire us.

11. Looking back, is there a song you have grown tired about over the years, or a song you feel is criminally underrated from one of your albums?

I’ll never get tired of our songs. I feel like the majority of our songs have been criminally underrated. We’re POD. We’ve always had to fight for our right to be here. That’ll never change no matter how many records we’ve sold or if we’re around 10 more years. We’ve always been the underdogs and we will always be. But that’s okay. That chip on our shoulders keeps us hungry and creative.

12. You are currently touring in the UK and are about to go on a huge US tour. What is it like being on tour, after so many album releases and years?

Is the motivation still the same or is there a heightened sense of missing home? Touring is a part of our lives. For the past 10 years I’ve always had a love, hate relationship with touring. I’m excited to tour and then 2 weeks into it I start missing home. When Covid hit we finally knew what it felt like to be home. We’ve been touring for 3 decades. It was so nice to be home and then when you feel like you may never tour again it changes your perspective. Touring has become a part of us as a band. Nowadays, for us, you have to tour to make a living. I would’ve hoped that all of these years later we would be able to slow down just a little bit, but we can’t. Good thing we still enjoy it because we’ll be touring a lot.

13. I of course have to ask to please our Danish readers. Any plans on an upcoming visit to Denmark?

Having a new record means a lot of touring so I know we’ll be back if not this year next year for sure. We love touring Europe, and we haven’t been back since 2019. Hopefully sooner than later.

14. Thank you so much for your time. Do you have any last remarks for our readers that you wish to share?

I appreciate everyone who pays attention to my band and who have supported us all of these years. I can’t wait for you all to hear the new album. I hope the next time we tour Europe and Denmark I get to see all of your beautiful faces. Until next time….